Οδηγοί Παρασίτων

Γερμανική Κατσαρίδα

Blatella germanica

Εμφάνιση

Γερμανική Κατσαρίδα
  • 12 - 15mm. μήκος.
  • Καφέ, με 2 σκούρες ρίγες στον θώρακα.
  • Τα φτερά έχουν το μήκος του σώματος ή αλληλεπικαλύπτονται λίγο και στα δύο γένη.
  • Τρέχει και σκαρφαλώνει (πέλματα στα πόδια που κολλούν).

Κύκλος ζωής

  • 12 - 15 mm.
  • Καφέ, με 2 σκούρες ρίγες στον θώρακα.
  • Τα φτερά έχουν το μήκος του σώματος ή αλληλεπικαλύπτονται λίγο και στα δύο γένη.
  • Τρέχει και σκαρφαλώνει (πέλματα στα πόδια που κολλούν).

Συνήθειες

  • Θερμαινόμενα κτίρια, συχνά κουζίνες και πλοία. Προτιμά υψηλές θερμοκρασίες και υγρασίες.
  • Νυκτόβια.
  • Παμφάγα.