Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η προσέγγισή μας έναντι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι αναπόσπαστη με τον τρόπο που εκτελούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και έχουμε αναπτύξει μία πλήρη σειρά από πολιτικές για τον περιβαλλοντικό παρασιτολογικό έλεγχο, την υγιεινή και ασφάλεια, τις σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων και πελατών, έτσι ώστε η θέση μας έναντι αυτών των θεμάτων να είναι αποσαφηνισμένη.

Υποστηρίζουμε αυτές τις Διαδικασίες Ορθής Πρακτικής μέσω μιάς ευρείας σειράς οδηγιών ορθής πρακτικής που καλύπτουν τα πάντα, από την υγεινή και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις των πελατών και τις βασικές αρχές του περιβαλλοντικού παρασιτολογικού ελέγχου, έως τη φρόνιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Όλοι οι άνθρωποι της Rentokil, από τους Τεχνικούς Εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις των πελατών έως την ανώτερη διοίκηση στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου, επιδεικνύουν μία σταθερή δέσμευση έναντι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του περιβαλλοντικού παρασιτολογικού ελέγχου, εφαρμόζοντας τις οδηγίες ορθής πρακτικής σε καθημερινή βάση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Rentokil Initial (στα Αγγλικά)