Πληροφορίες για την Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν την προσβασιμότητα. Στην προσπάθεια να κάνουμε την ιστοσελίδα μας διαθέσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό, υποστηρίζουμε την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στο Web. Τελικά, αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας μία μεγάλη ποικιλία πλοηγών και προγραμμάτων ανάγνωσης.

Πλήκτρα Πρόσβασης

Οι περισσότεροι πλοηγοί υποστηρίζουν τη μετάβαση σε συγκεκριμένους συνδέσμους ή φόρμες με την πληκτρολόγηση πλήκτρων τα οποία προσδιορίζονται στην ιστοσελίδα. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ALT + ένα πλήκτρο πρόσβασης, Σε περιβάλλον Mac OS, μπορείτε να πληκτρολογήσετε CTRL + ένα πλήκτρο πρόσβασης. Τα παρακάτω πλήκτρα πρόσβασης είναι διαθέσιμα σ' ολόκληρη την ιστοσελίδα της Rentokil Initial:

Πλήκτρο Πρόσβασης

Λειτουργία

1Μετάβαση στην αρχική σελίδα
2Παράλειψη μετάβασης
3Μετάβαση στο χάρτη ιστοσελίδας
4Ενεργοποίηση της φόρμας αναζήτησης
9Μετάβαση στη σελίδα ''Επικοινωνήστε μαζί μας''
0Μετάβαση στις πληροφορίες προσβασιμότητας (την παρούσα σελίδα)

Εκτύπωση

Η σελίδα μορφοποιήσεων (CSS) της παρούσης ιστοσελίδας έχει ρυθμιστεί για τη βέλτιστη εκτύπωση. Αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε χρήστης αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία εκτύπωσης του πλοηγού του και να έχει μία εκτύπωση της ενεργού σελίδας προσαρμοσμένης στον εκτυπωτή του. Η προσαρμοσμένη στον εκτυπωτή εκτύπωση της σελίδας δεν θα περιέχει επιλογή για μετάβαση στην ιστοσελίδα, επιλογή για μετάβαση σε τμήματα της ιστοσελίδας, επιλογή αναζήτησης, εικονίδια ή πληροφορίες στο κάτω μέρος της σελίδας εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το Javascript δεν υποστηρίζεται από τον πλοηγό σας ή αν το Javascript είναι προσωρινά απενεργοποιημένο, οι σελίδες στις οποίες υπάρχει ο σύνδεσμος ''Επιλέξτε εδώ για εκτύπωση...'' θα συνδέονται με την παρούσα σελίδα πληροφόρησης.