Εμπορικοί Πελάτες

Δημόσια Υπηρεσία & Δημοτική

Εικόνα που παρουσιάζει τον Έλεγχο των Παρασίτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εκτός του ότι κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στους ειδικούς του παρασιτολογικού ελέγχου, η Rentokil κατανοεί τις ανάγκες αυτών οι οποίοι εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Αν και η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα διαφορετικών εργασιακών χώρων, μία από τις αρχές που διέπουν τον τρόπο της εργασίας μας είναι το να παρέχουμε προσαρμοσμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε οποιονδήποτε τύπο οργανισμού και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα παρασιτολογικό πρόβλημα ή για το πως μπορούμε να αποτρέψουμε να εμφανιστεί, παρακαλούμε καλέστε μας στο 8001141500 για να κανονιστεί μία επίσκεψη από έναν ειδικευμένο επιθεωρητή παρασιτολογικού ελέγχου.

Οι παρακάτω υπηρεσίες και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους στους οποίους συνήθως παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις συμβουλές μας: Υπουργεία Τοπική Αυτοδιοίκηση Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης Μουσεία, Αρχαιότητες & Αντίκες