Εμπορικοί Πελάτες

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Προστατεύοντας τους Δημότες και Δημιουργώντας Αξία για τα Συμβούλια

Η διαχείριση των δημόσιων κτιρίων, του αποθηκευμένου στοκ και των γραφείων, σημαίνει ότι τα δημοτικά συμβούλια χειρίζονται μερικά από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων της χώρας. Έχουν επίσης νομικό καθήκον να φροντίζουν ώστε όλες οι υπηρεσίες που τους παρέχονται να αξίζουν τα χρήματα που δίνουν.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Rentokil μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να πετύχουν τους στόχους τους, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής αξίας για την προστασία των δημοτών και των περιουσιακών στοιχείων των δήμων από παρασιτολογικά προβλήματα.

Υποστηρίζουμε τα περιβαλλοντικά τμήματα υγιεινής των δήμων παρέχοντάς τους εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως είναι η διαχείριση προβλημάτων με πτηνά ή η αντιμετώπιση εντόμων που προκαλούν ασθένειες, καθώς επίσης και η συμμετοχή επαγγελματιών παρασιτολογικού ελέγχου στην ομάδα παρασιτολογικού ελέγχου του δήμου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια περίοδος αιχμής, παρασιτολογικής φύσεως, ή για την επίτευξη ειδικών εγχειρημάτων.

Ανεξάρτητα από το τρόπο με τον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες σ' ένα δημοτικό συμβούλιο, η ειδοποιός διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους των ακινήτων, τις υπηρεσίες των κτιρίων και τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής υγιεινής, προκειμένου να παρέχουμε αποτελεσματικό, περιβαλλοντικά ευαίσθητο και που να αξίζει τα χρήματά του παρασιτολογικό έλεγχο και ο οποίος να συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των δημοτών.

Για να μάθετε περισσότερα για το πως μπορούμε να βοηθήσουμε δημοτικά συμβούλια να παρέχουν στους δημότες τους οικονομικά αποτελεσματική προστασία από παρασιτολογικά προβλήματα, παρακαλούμε καλέστε μας στο 8001141500 για να κανονιστεί μία επίσκεψη από έναν έμπειρο επιθεωρητή παρασιτολογικού ελέγχου ο οποίος κατανοεί τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης.