Εμπορικοί Πελάτες

Επεξεργασία Τροφίμων

Προληπτική Διαχείριση Παρασίτων για την Βιομηχανία Τροφίμων

Η παραγωγή και συσκευασία τροφίμων είναι μια εξαιρετικά ανταγωνιστική βιομηχανία που απαιτεί τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής. Σε αυτό το περιβάλλον, η ρύπανση ή μόλυνση τροφίμων ακόμα και από την μικρότερη δραστηριότητα παρασίτων είναι εντελώς απαράδεκτη.

Η υπηρεσία Προληπτικής Διαχείρισης Παρασίτων που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένη ειδικά για την βιομηχανία τροφίμων ώστε να διασφαλίσει ότι η δραστηριότητα των παρασίτων δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στις προδιαγραφές των προϊόντων σας αλλά ούτε και αρνητική επίδραση στους πελάτες ή στους ελεγκτές σας.

Επεξεργασία Τροφίμων

Το πρόγραμμα υπηρεσίας που σχεδιάζουμε είναι ειδικά φτιαγμένο για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και λαμβάνει υπόψιν τους συγκεκριμένους παρασιτολογικούς κινδύνους που απορρέουν λόγω του τύπου της επεξεργασίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος, ψύξη, κλπ), του είδους των συστατικών πρώτων υλών και της φύσης του τελικού προϊόντος.

Παρέχουμε προληπτικούς ελέγχους που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μιάς αρχικής παρασιτολογικής προσβολής, χρησιμοποιούμε μη τοξικά μέσα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε παράσιτου καταφέρει να διαπεράσει την εξωτερική ζώνη και διαθέτουμε τεχνολογία ανίχνευσης που υποδεικνύει πότε είναι απαραίτητη η επιπρόσθετη παρέμβαση.

Οι ειδικευμένοι τεχνικοί και Γεωπόνοι μας θα συνεργαστούν μαζί σας προκειμένου να καθοριστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί άμυνας ενώ επίσης θα σας συμβουλεύσουν σχετικά με τις εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εισόδου παρασίτων στις εγκαταστάσεις και η δημιουργία προβλήματος.

Όλες οι πληροφορίες μετά από κάθε επίσκεψη του συνεργείου μας συμπεριλαμβάνονται το PestNetOnline, το online εργαλείο μας για την έκθεση αναφοράς. Αυτό το σύστημα αναδεικνύει όλα τα ίχνη και τις ενδείξεις λόγω της δραστηριότητας των παρασίτων παρουσιάζοντάς τα στον χάρτη του εργοστασίου, μαζί με τις ενέργειες που έγιναν και τις προτεινόμενες συστάσεις και υποδείξεις για μείωση του κινδύνου. Ο προφανής έλεγχος ακολουθεί σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε περιστατικού και είναι σύμφωνος με τα κύρια ελεγκτικά σχέδια που εφαρμόζονται στη βιομηχανία τροφίμων.     

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματά μας της παρασιτολογικής διαχείρισης ή για να κανονίσετε μία επίσκεψη στον χώρο σας από έναν έμπειρο επιθεωρητή παρασιτολογικού ελέγχου που κατανοεί και γνωρίζει τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας τροφίμων, παρακαλούμε καλέστε μας στο 8001141500.