Εμπορικοί Πελάτες

Φαρμακευτικά Προϊόντα

Προστασία των Φαρμακευτικών Προϊόντων από τα Παράσιτα

Στη Rentokil, αναγνωρίζουμε το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει ο παρασιτολογικός έλεγχος στο να διασφαλιστεί ότι οι φαρμακοβιομηχανίες μπορεί να υπερβούν και τις πιο αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις για την παρασκευή των φαρμακευτικών προϊόντων.

H Rentokil έχει αναπτύξει την υπηρεσία Προληπτικής Διαχείρισης Παρασίτων ώστε να παρέχει το μέγιστο βαθμό διασφάλισης ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο επιμόλυνσης και παρέχει τις πληροφορίες που αποδεικνύουν πλήρη συμμόρφωση προς τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Φαρμακευτικά Προϊόντα

Η κατευθυντήρια αρχή είναι η δημιουργία μιάς ή περισσοτέρων προστατευτικών ζωνών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να πλησιάσουν τα παράσιτα κοντά στις καθαρές ζώνες. Αυτές οι ζώνες επιθεωρούνται και ελέγχονται τακτικά για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να εξασφαλιστεί η πλήρης προστασία.

Οι ειδικευμένοι τεχνικοί και Γεωπόνοι μας θα συνεργαστούν μαζί σας προκειμένου να καθοριστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί άμυνας ενώ επίσης θα σας συμβουλεύσουν σχετικά με τις εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εισόδου παρασίτων στις εγκαταστάσεις και τη δημιουργία προβλήματος.

Ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε όλα τα ίχνη ή τις ενδείξεις της παρασιτολογικής δραστηριότητας, όχι μόνον αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα με το παράσιτο αλλά και εξασφαλίζοντας ότι έχει αναγνωριστεί η αιτία του προβλήματος και έχουν ληφθεί τα απαράιτητα μέτρα για την αποφυγή άλλων κινδύνων.

Όλες οι πληροφορίες μετά από κάθε επίσκεψη του συνεργείου μας συμπεριλαμβάνονται το PestNetOnline, το online εργαλείο μας για την έκθεση αναφοράς. Αυτό το σύστημα αναδεικνύει όλα τα ίχνη και τις ενδείξεις λόγω της δραστηριότητας των παρασίτων παρουσιάζοντάς τα στο χάρτη ττων εγκαταστάσεων, μαζί με τις ενέργειες που έγιναν και τις προτεινόμενες συστάσεις και υποδείξεις για μείωση του κινδύνου. Αποτελεί το διάφανο ελεγκτικό μονοπάτι για οποιοδήποτε περιστατικό και είναι σύμφωνο με τα ελεγκτικά σχέδια που εφαρμόζονται στην φαρμακοβιομηχανία.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματά μας της παρασιτολογικής διαχείρισης ή για να κανονίσετε μία επίσκεψη στον χώρο σας από έναν έμπειρο επιθεωρητή παρασιτολογικού ελέγχου που κατανοεί και γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της φαρμακοβιομηχανίας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 8001141500.