Εμπορικοί Πελάτες

Γραφεία

Πρόληψη Παρασιτολογικών Προβλημάτων στα Γραφεία

Η παρουσία παρασίτων στα γραφεία και γύρω από αυτά μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη ενόχληση στους εργαζόμενους σε αυτά. Μπορεί επίσης να προκληθούν ζημιές στα κτίρια ή στην επίπλωση ενώ ο κίνδυνος, να ροκανιστούν από τα τρωκτικά το στόκ του εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα καλώδια, είναι ιδαίτερα μεγάλος.

Περιβάλλον Γραφείου

Οι παράγοντες που συνεισφέρουν στον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων με παράσιτα στα γραφεία είναι οι εξής:

  • Τοποθεσία (πόλη, αστικό, βιομηχανικό πάρκο, αγροτικό, κλπ)
  • Ηλικία, κατασκευή και κατάσταση του κτηρίου
  • Μέγεθος και διάταξη των γραφείων
  • Η φύση των υλικών που αποθηκεύονται μέσα ή κοντά στα γραφεία
  • Αν σερβίρεται φαγητό στο χώρο

Γιαυτό το λόγο, απαιτείται να επιθεωρούνται προσεκτικάν οι χώροι των γραφείων προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος του κινδύνου και να καθοριστεί το κατάλληλο πρόγραμμα αντιμετώπισης των παρασίτων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εδραιωθεί τυχόν παρασιτολογικό πρόβλημα. Ο έμπειρος τεχνικός μας θα επισκεφθεί τακτικά τα γραφεία σας για να ελέγξει τους δολωματικούς σταθμούς, να αναζητήσει σημάδια και ενδείξεις παρασιτολογικής δραστηριότητας, να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους και για να σας συμβουλέψει για τα μέτρα που μπορείτε να πάρετε ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος προβλημάτων με παράσιτα.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα, η δέσμευσή μας για γρήγορη ανταπόκριση σημαίνει ότι ο τεχνικός που εξυπηρετεί το χώρο σας θα βρίσκεται γρήγορα κοντά σας προκειμένου να αντιμετωπίσει το παρασιτολογικό πρόβλημα, ούτως ώστε αυτό να μην επανέλθει.

Σε περίπτωση δικτύου εγκαταστάσεων, αυτές μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα συμφωνητικό εξυπηρέτησης με ένα άτομο υπεύθυνο για το συντονισμό της παρεχόμενης εξυπηρέτησης σε όλα τα γραφεία σας.

Για να μάθετε περισσότερα για το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε παρασιτολογικό πρόβλημα ή για το πως μπορούμε να αποτρέψουμε να εμφανιστεί, παρακαλούμε καλέστε μας στο 8001141500 για να κανονιστεί μία επίσκεψη από τον επιθεωρητή παρασιτολογικού ελέγχου.