Εμπορικοί Πελάτες

Η επιχείρησή σας

Οι κίνδυνοι που προέρχονται από τα παράσιτα ποικίλλουν σύμφωνα με τις δραστηριότητες μιάς επιχείρησης ή ενός οργανισμού, γι' αυτό είναι σημαντικό το δικό σας πρόγραμμα υπηρεσιών παρασιτολογικού ελέγχου να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στους δικούς σας παρασιτολογικούς κινδύνους.

Για παράδειγμα, κάποια παράσιτα αποτελούν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για ορισμένα είδη επιχειρήσεων - οι σκώροι αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για εταιρείες που ασχολούνται με υφάσματα, οι κατσαρίδες για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων ή οι κοριοί για τα ξενοδοχεία -βεβαιωθείτε ότι το δικό σας πρόγραμμα υπηρεσιών καλύπτει όλες τις συγκεκριμένες απειλές που αντιμετωπίζετε.

Παρομοίως, ο βαθμός ανοχής έναντι των παρασίτων διαφέρει ανάλογα με τους κινδύνους που αυτά ενέχουν σύμφωνα με τις δραστηριότητες και το είδος της επιχείρησής σας- ένα ποντίκι σε εργοτάξιο αποτελεί ενόχληση, ενώ ένα ποντίκι σε εργοστάσιο τροφίμων θα κλείσει την εγκατάσταση και μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη - διασφαλίστε ότι το δικό σας πρόγραμμα υπηρεσιών στοχεύει στο δικό σας επίπεδο κινδύνου.

Γενικά, ίσως να μην έχει ιδιαίτερη αξία να έχετε το υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών, εάν δεν το χρειάζεστε, αλλά όμως θα είστε εκτεθειμένοι σε υπερβολικό κίνδυνο σε περίπτωση που το πρόγραμμά σας δεν σας καλύπτει ικανοποιητικά.

Στην Rentokil έχουμε αναπτύξει προσφορές για υπηρεσίες που απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων και οι οποίες οδηγούν στο πλέον κατάλληλο επίπεδο προστασίας, αλλά που υποστηρίζονται πάντα από επιτόπου επιθεωρήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλοι οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι ή ανησυχίες που σχετίζονται με τον χώρο σας.

Μάθετε περισσότερα για τη υπηρεσία παρασιτολογικού ελέγχου που είναι κατάλληλη για εσάς: