Εμπορικοί Πελάτες

Ξενοδοχεία

Κρατήστε μακριά τους Ανεπιθύμητους Καλεσμένους

Ο προληπτικός παρασιτολογικός έλεγχος είναι σημαντικός για τα ξενοδοχεία όχι μόνο λόγω της ευπάθειάς τους έναντι των απειλών από τα παράσιτα, αλλά επίσης λόγω της αρνητικής επίδρασης που μπορεί να έχουν στην καλή φήμη του ξενοδοχείου σας.

Ξενοδοχεία

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος για την προστασία του ξενοδοχείου είναι υπερβολικό -το σημαντικό είναι να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα διαφορετικά μέρη ενός ξενοδοχείου και στη συνέχεια να αναπτυχθούν προγράμματα εξυπηρέτησης που να καλύπτουν αυτές τις διαφορετικές ανάγκες:

Χώροι Κουζίνας και Τραπεζαρίας

Για τους χώρους της κουζίνας, του εστιατορίου και των άλλων χώρων εστίασης απαιτείται ειδική προστασία από τα ποντίκια, τους αρουραίους και τις κατσαρίδες, η παρουσία των οποίων ενέχει υψηλό κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. Η προληπτική επέμβαση σε αυτούς τους χώρους είναι απαραίτητη και αναμενόμενη από τους ελέγχους που σχετίζονται με την υγιεινή.

Σε περίπτωση που τα παράσιτα δεν τεθούν υπό επαρκή έλεγχο, θα μεταφερθούν από τις ζώνες παρασκευής και αποθήκευσης των τροφίμων στους χώρους εστίασης καθώς και σε άλλους χώρους, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει την ενόχληση ή την ταλαιπωρία των πελατών σας.

Ξενοδοχειακή Φιλοξενία

Η μεγαλύτερη παρασιτολογική απειλή στα δωμάτια των ξενοδοχείων προέρχεται από τους κοριούς και τα άλλα μασητικά έντομα.

Οι κοριοί αποτελούν ολοένα και περισσότερο ένα μείζων πρόβλημα για τα ξενοδοχεία σε πολλά μέρη του κόσμου. Όλα τα ξενοδεχεία είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο από τους κοριούς, αλλά ιδιαίτερα αυτά που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα ή αυτά με τακτικούς πελάτες οι οποίοι μετακινούνται συχνά από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο.

Η άμεση δράση κατά των κοριών είναι το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους- η έγκαιρη ανίχνευση και η άμεση διενέργεια εφαρμογών διασφαλίζει ότι δεν θα εξαπλωθούν και σε άλλους χώρους του κτιρίου. Εκτός από την πρόληψη και τη διενέργεια των εφαρμογών κατά των κοριών, η Rentokil μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση του προσωπικού σας για την ανίχνευση ενδείξεων προβλήματος με κοριούς ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ανίχνευση.

Άλλοι Εσωτερικοί Χώροι

Για τους άλλους χώρους του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων του γυμναστηρίου και των βοηθητικών χώρων, ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρότερος, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό της τακτικής εξυπηρέτησης.

Εξωτερικοί χώροι

Επιπρόσθετα, η Rentokil θα αποτρέψει την εμφάνιση αλλά και θα αντιμετωπίσει παρασιτολογικά προβλήματα περιμετρικά του ξενοδοχείου σας, συμπεριλαμβανομένων τις φωλιές σφηκών και της αποτροπής προσέγγισης πτηνών.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Εξυπηρέτησης Ξενοδοχείων

Η Rentokil προστατεύει τα ξενοδοχεία από τα παράσιτα βάσει ενός σχεδίου προσαρμοσμένου στους ειδικούς κινδύνους που απειλούν το ξενοδοχείο σας αλλά και στις συγκεκριμένες του ανάγκες. Ο έμπειρος τεχνικός μας θα επισκεφθεί τακτικά τις εγκαταστάσεις σας για να ελέγξει τους δολωματικούς σταθμούς, να αναζητήσει σημάδια και ενδείξεις παρασιτολογικής δραστηριότητας, να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους και για να σας συμβουλέψει για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθεί μελλοντικά ο κίνδυνος προβλημάτων με παράσιτα.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα, η δέσμευσή μας για γρήγορη ανταπόκριση σημαίνει ότι ο τεχνικός που εξυπηρετεί το χώρο σας θα βρίσκεται γρήγορα κοντά σας προκειμένου να αντιμετωπίσει το παρασιτολογικό πρόβλημα ούτως ώστε αυτό να μην επανέλθει.

Σε περίπτωση δικτύου εγκαταστάσεων, αυτές μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα συμφωνητικό εξυπηρέτησης με ένα άτομο υπεύθυνο για το συντονισμό της παρεχόμενης εξυπηρέτησης σε όλες τις εγκαταταστάσεις σας.

Για να μάθετε περισσότερα για το πως μπορούμε να προστατεύσουμε το ξενοδοχείο σας από τα παράσιτα ή για το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε τρέχον πρόβλημα, παρακαλούμε καλέστε μας στο 8001141500 για να κανονιστεί μία επίσκεψη στο χώρο σας από τον επιθεωρητή παρασιτολογικού ελέγχου ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες των ξενοδοχειακών χώρων.