Εμπορικοί Πελάτες

Βιομηχανική & Κατασκευαστική

Εικόνα που παρουσιάζει το Βιομηχανικό και Παραγωγικό 'Ελεγχο Παρασίτων Rentokil

Εργοτάξια, κέντρα διανομής και εργοστάσια, όλα αποτελούν καταφύγιο για τα παράσιτα τα οποία επιμολύνουν τα οποιαδήποτε αποθηκευμένα είδη και υλικά όταν έρθουν σε επαφή μ' αυτά. Η Rentokil είναι σε θέση να παρέχει όλη την απαιτούμενη βοήθεια, την απαραίτητη υποστήριξη και τις συνοδευτικές συμβουλές προκειμένου να διατηρηθούν οι εγκαταστάσεις σας απαλλαγμένες από παράσιτα.