Εμπορικοί Πελάτες

Διεθνείς Υπηρεσίες Παρασιτολογικού Ελέγχου

Το τμήμα της Rentokil με αντικείμενο τον παρασιτολογικό έλεγχο, απασχολεί 6.500 συναδέλφους που εργάζονται σε 44 χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική, την Ασία και στις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού. Καμιά άλλη εταιρεία παρασιτολογικού ελέγχου δεν εκτείνεται σε τόσες πολλές χώρες και καμιά δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα πλήρες μοντέλο εξυπηρέτησης σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Παρόλο που τα είδη και οι δραστηριότητες των παρασίτων μπορούν να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, οι αρχές που καθορίζουν τον -υψηλών προδιαγραφών- παρασιτολογικό έλεγχο, παραμένουν, σε γενικές γραμμές, οι ίδιες. Αυτό μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε, να ανταλλάσσουμε και να μοιραζόμαστε, μεταξύ των κρατών στα οποία δραστηριοποιείται η Rentokil, την εφαρμογή και υλοποίηση των βέλτιστων μεθόδων και διεργασιών.

Η διεθνής προσβασιμότητα και η κοινή μας προσέγγιση έναντι του παρασιτολογικού ελέγχου, επιτρέπει στη Rentokil να αναπτύσσει και να παρέχει προγράμματα εξυπηρέτησης σε διεθνείς πελάτες οι οποίοι αποβλέπουν στην εφαρμογή κοινών προδιαγραφών υγιεινής σ' όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Παρόλο που ο βαθμός συμμόρφωσης και τα παραδεδεγμένα σχέδια και πρότυπα ποικίλλουν από χώρα σε χώρα (AIB, ISO, BRC, κλπ), εμείς εξασφαλίζουμε ότι οι τεχνικοί της Rentokil πάντοτε διαθέτουν την επιδεξιότητα, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία για να ικανοποιήσουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις και για να ανταποκριθούν στις υψηλότερες προδιαγραφές των πελατών.

Εάν επιθυμείτε να συζητήσετε μ' έναν Διευθυντή Πωλήσεων για το πως μπορούμε να παρέχουμε σταθερή και συνεπή εξυπηρέτηση σ' όλες τις εγκαταστάσεις σας διεθνώς, ή εάν πρόκειται να δραστηριοποιηθείτε σε μία νέα χώρα και θα θέλατε να μας συμβουλευτείτε, παρακαλούμε καλέστε μας στο 8001141500.