Εμπορικοί Πελάτες

Πελάτες Εθνικοί & Πολ/πλών εγκ/σεων

Γνωρίζουμε τι χρειάζεται προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε σταθερό και συνεπές υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε πελάτες μας με λειτουργία σε πολλαπλές εγκαταστάσεις.

Είτε πρόκειται για λίγες μεγάλες και πολύπλοκες, είτε για πολλές μικρές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σ' όλη τη χώρα, αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση όλων των πτυχών του εγχειρήματος από την πλευρά μας, η έκδοση ενοποιημένων τιμολογίων, η παροχή ενοποιημένων εκθέσεων αναφοράς και προφίλ επικινδυνότητας, έτσι ώστε να καταστεί εύκολη η διαχείριση της παρεχόμενης υπηρεσίας σ' όλο το δίκτυο των εγκαταστάσεών σας:

Διαχείριση Πελάτη - Θα οριστεί ένας υπεύθυνος ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του είδους της επιχείρησής σας και που θα σας συμβουλεύει σχετικά με τον χειρισμό των κινδύνων από τα παράσιτα, τόσο για κάθε μία ξεχωριστά, όσο και για το σύνολο των εγκαταστάσεών σας.

Ενοποιημένη Τιμολόγηση - Μπορούμε να παρέχουμε ενοποιημένη τιμολόγηση ή να τιμολογήσουμε την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και να παρέχουμε περιληπτικές αναφορές σ' όλο το δίκτυό σας.

Online Εκθέσεις Αναφοράς - To PestNetOnline αποτελεί το κορυφαίο εργαλείο για την καταγραφή και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την ανίχνευση και τον εντοπισμό των παρασιτολογικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ιχνών και ενδείξεων λόγω της δραστηρότητας των παρασίτων, των συστάσεών μας για να ληφθούν υπόψιν σας και των αναλύσεων των διαμορφωμένων τάσεων. Μιλήστε με τον υπεύθυνο στην επιχείρησή σας για το κατά πόσο θα σας ήταν το PestNetOnline χρήσιμο.

Προγράμματα Προσαρμοσμένα σε Σας - Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε ή να παρέχετε διαδικασίες ή εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μείωση του κινδύνου από τα παράσιτα και για να βελτιωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης της εταιρείας σας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Επωφελής Σχέση Κόστους-Ωφέλειας - Υπάρχει μεγάλη βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη διαχείριση των πελατών με πολλαπλές εγκαταστάσεις και είναι φυσικά κάτι που θα το μοιραστούμε μαζί σας.

Εάν επιθυμείτε να οργανώσετε μία επίσκεψη από έναν έμπειρο επιθεωρητή παρασιτολογικού ελέγχου για να σας μιλήσει για τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες ή για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε, καλέστε μας σήμερα στο 8001141500.