Εμπορικοί Πελάτες

Άλλα Προβλήματα με Παράσιτα

Αντιμετωπίστε Άλλα Προβλήματα Παρασίτων - Τα Πάντα από τις Ψαλίδες ως τις Ψείρες του Ξύλου

Άλλα παράσιτα μπορεί να συμπεριλαβάνουν αράχνες, αρθρόποδα όπως τις σαρανταποδαρούσες και χιλιοποδαρούσες, ψαράκια όπως τα Lepisma saccharina και Thermobia domestica, ψαλίδες όπως το Forticula auricularia, ψείρες του ξύλου όπως τα Oniscus asellus και Armadilidae vulgare καθώς και διάφορα άλλα είδη σκαθαριών.

Ενδείξεις Κινδύνου

  • Ζωντανά ή ψόφια έντομα

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Προσβολές που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπορεί να προκαλέσουν:
  • Επιμόλυνση τροφίμων.
  • Πολλά απ' αυτά τα έντομα είναι περιστασιακοί εισβολείς - η παρουσία τους περισσότερο αποτελεί ενόχληση και προκαλεί εκνευρισμό παρά συνιστά μία μείζονα απειλή.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

  • Οικονομικές - ζημιά στο όνομα, στην καλή φήμη της επιχείρησης, στην πελατεία της και στο εισόδημά της.
  • Στο Προσωπικό - χειροτέρευση όσον αφορά τη σχέση των εργαζομένων με την επιχείρηση.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

  • Μονώστε τις εγκαταστάσεις σας με σίτες στα παράθυρα και τις πόρτες.
  • Συνάψτε μία σύμβαση εξυπηρέτησης με εταιρεία παρασιτολογικού ελέγχου με πρόγραμμα τακτικών επισκέψεων που θα αποτρέψει την επανεμφάνιση προβλημάτων λόγω προσβολής του χώρου σας από παράσιτα.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας