Εμπορικοί Πελάτες

Απώθηση Πτηνών

Πετώντας Προς τα Προβλήματα

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ζωντανά πτηνά και κραξίματα πτηνών.
 • Διασκορπισμένα υλικά κατασκευής φωλιών.
 • Χαλασμένα εμπορεύματα.
 • Κουτσουλιές.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Τα πτηνά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μπορούν να:

 • Μεταδώσουν ασθένειες όπως είναι η Ορνίθωση και η Σαλμονέλα.
 • Καταστρέψουν τα κτίρια με τις κουτσουλιές τους και να βρωμίσουν τις εισόδους τους.
 • Καταστρέψουν αυτοκίνητα με τις όξινες κουτσουλιές τους.
 • Προκαλέσουν μία δευτερογενή προσβολή εντόμων στις φωλίες τους.
 • Αποτελέσουν κίνδυνο για οποιοδήποτε αεροσκάφος απογειώνεται ή προσγειώνεται εκεί κοντά.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Ρύπανση - από τις κουτσουλιές και τον θόρυβο που προκαλούν τα πτηνά.
 • Κόστη - συντήρηση και καθαρισμός κτιρίου, απώλεια των κατεστραμμένων αγαθών.
 • Καλή φήμη - πτώση του ηθικού των εργαζομένων και επιδείνωση των σχέσεων με τους πελάτες.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Απώθηση πτηνών - με τα συστήματα Συρμάτων, Διχτυών ή Ακίδων της Rentokil.
 • Απομάκρυνση και αποτροπή με εξουσιοδοτημένα και ηθικά μέσα.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας