Εμπορικοί Πελάτες

Καταπολέμηση Ποντικών του Αγρού

Ενδείξεις Κινδύνου:

 • Τρύπες σε ανοικτές εκτάσεις.
 • Eπιμήκεις, επίπεδοι χωμάτινοι σωροί, εμφάνιση εισόδων λαγουμιών.
 • μαλακό, σπογγώδες έδαφος
 • Πέτρινες πλάκες που βυθίζονται στο χώμα.
 • Σημάδια ροκανίσματος σε ρίζες και φλοιούς, φθορές σε φυτά.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Η προσβολή από ποντικούς του αγρού που δεν έχει αντιμετωπιστεί οδηγεί σε:

 • Ζημιά σε καλλιεργημένη γη.
 • Τρύπες στο έδαφος οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για ανθρώπους και ζώα.
 • Απώλειες στη σοδειά.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Δαπανηρή ανακατασκευή πάρκων και κήπων που υπέστησαν ζημιές.
 • Απώλειες σε φυτά και νεαρά δέντρα, λόγω ζημιών στις ρίζες.
 • Σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων! Απώλεια της ετήσιας συνδρομής μέλους και της αμοιβής για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής, αξιώσεις για αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών.
 • Ποντικοί των αγρών που εισβάλλουν σε κτήρια μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε εμπορεύματα, τρόφιμα και να βλάψουν την καλή φήμη της επιχείρησής σας.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Κανονίστε την εξουδετέρωση των σοβαρών προσβολών με μυοκτόνα δολώματα ή μηχανικές παγίδες τοποθετημένες από έμπειρους τεχνικούς της Rentokil.
 • Πάρτε μέτρα μόνωσης κατά των τρωκτικών και λάβετε αρχιτεκτονικής φύσεως συμβουλές για τις εγκαταστάσεις σας.
 • Προγραμματίστε τακτικές επισκέψεις ελέγχου τρωκτικών για την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση περαιτέρω προσβολών.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Οι λύσεις μας για τα τρωκτικά

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας