Εμπορικοί Πελάτες

Έντομα Αποθηκευμένων Τροφίμων

Δεν υπάρχει κρυψώνα από την Rentokil

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ζωντανά ή ψόφια έντομα.
 • Ζημιά σε στοκ και τρόφιμα.
 • Ίχνη εντόμων ή ιστοί.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

 • Ζημιά σε μηχαν'ηματα επεξεργασίας.
 • Αύξηση θερμοκρασίας δημητριακών - στα επιμολυσμένα δημητριακά μπορεί να σημειωθεί αύξηση της θερμοκρασίας, πράγμα που οδηγεί σε προβλήματα με υγρασία και μούχλα.
 • Μη συμμόρφωση με την νομοθεσία.
 • Επιμόλυνση τροφίμων και εμπορευμάτων.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Σοβαρές απώλειες στο πολύτιμο στοκ και στα τρόφιμα.
 • Ζημιά στην καλή φήμη και στ' όνομα, στην πελατεία και στο εισόδημα της επιχείρησης.
 • Νομικές - μη συμμόρφωση με την νομοθεσία.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Ταυτοποίηση των παρασίτων - εδώ θα χρειαστείτε επαγγελματική βοήθεια.
 • Εφαρμογή κατάλληλων εντομοκτόνων ή άλλων τρόπων αντιμετώπισης.
 • Ενεργοποίηση συμβολαίου για την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, πρόληψη και καταπολέμηση προσβολών από έντομα αποθηκευμένων τροφίμων.
 • Τακτικός βαθύς καθαρισμός και εφαρμογές ψεκασμών.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας