Εμπορικοί Πελάτες

Καταπολέμηση Κατσαρίδων

Δεν αντέχετε τις κατσαρίδες; Ούτε και εμείς.

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Περιττώματα και λεκέδες
 • Ζωντανά έντομα
 • Ψόφια έντομα, κενές ωοθήκες, εκδύσεις

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Οι κατσαρίδες που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μπορούν να:
 • Μεταδίδουν ασθένειες όπως η Σαλμονέλα την οποία συνήθως φέρουν.
 • Επιμολύνουν τρόφιμα.
 • Καταστρέψουν αγαθά, εμπορεύματα, δέρματα, βιβλία, πίνακες κλπ - οι κατσαρίδες τρώνε σχεδόν τα πάντα.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Κίνδυνος - άμεση απώλεια της εμπιστοσύνης πελατών και εργαζομένων.
 • Ζημιά - σε αγαθά, τρόφιμα και στην καλή φήμη της επιχείρησης σε θέματα υγείας και υγιεινής.
 • Κόστος - μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό. Ενδεχομένως να κριθεί απαραίτητο το προσωρινό κλείσιμο της επιχείρησης.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Τακτικές νυκτερινές επιθεωρήσεις από έμπειρους Τεχνικούς - οι κατσαρίδες είναι νυκτόβιες
 • Τακτικός έλεγχος παρακολούθησης κατσαρίδων με χρήση Ανιχνευτών Εντόμων και με Ηλεκτρονικές Συσκευές Ανίχνευσης Εντόμων

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας