Εμπορικοί Πελάτες

Κοριοί & Μασητικά Έντομα

Βάλτε Τέλος στα προβλήματα που προκαλούν τα Μασητικά Έντομα

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ζωντανά έντομα και τα τσιμπήματά τους
 • Δερματικός ερεθισμός

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Η προσβολή του χώρου από έντομα μπορεί να:

 • Αναγκάσει τους πελάτες να φύγουν αμέσως.
 • Βλάψει σοβαρά τις σχέσεις των εργαζομένων.
 • Οδηγήσει σε απουσίες του προσωπικού από την εργασία και σε παραιτήσεις.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Εμπιστοσύνη - άμεση δυσμενή επίδραση στην εμπιστοσύνη πελατών και εργαζομένων.
 • Ζημιά - σοβαρή ζημιά στην καλή φήμη της επιχείρησης σε θέματα υγείας και υγιεινής.
 • Κόστος - απώλεια εισοδημάτων όταν φεύγουν οι πελάτες και το προσωπικό.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • H ταυτοποίηση των ειδών αποτελεί προτεραιότητα - θα χρειαστείτε επαγγελματική βοήθεια σ' αυτό.
 • Ψεκασμοί με εντομοκτόνο.
 • Προγραμματισμός τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων από έμπειρους τεχνικούς προς αποφυγή επανεμφάνισης προσβολής από έντομα.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων