Εμπορικοί Πελάτες

Καταπολέμηση Μυγών

Προβλήματα με Μύγες;

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ζωντανά και νεκρά έντομα
 • Στίγματα ή περιττώματα μυγών
 • Σκουλήκια - μύγες στο στάδιο της προνύμφης

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Η προσβολή του χώρου από μύγες μπορεί να:

 • Μεταδώσει ασθένειες
 • Επιμολύνει τα τρόφιμα
 • Προκαλέσει τσιμπήματα σε ανθρώπους

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Κακή Εντύπωση - οι πελάτες και το προσωπικό μένουν με την εντύπωση της βρωμιάς και της εγκατάλειψης.
 • Ζημιά - στην καλή φήμη της επιχείρησης σε θέματα υγείας και υγιεινής.
 • Κόστος - μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, μείωση του εισοδήματος λόγω λιγότερων πελατών.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • H απομάκρυνση εστιών αναπαραγωγής είναι απαραίτητη για την μακροχρόνια αποτελεσματική καταπολέμηση
 • H σωστή ταυτοποίηση των ειδών είναι υψίστης σημασίας - θα χρειαστείτε επαγγελματική βοήθεια
 • Μόνωση του χώρου από έντομα
 • Εγκατάσταση Μονάδων Luminos
 • Τακτικές επισκέψεις για επιθεώρηση και έλεγχο του χώρου από έμπειρους τεχνικούς προς αποφυγή επανεμφάνισης προσβολής από μύγες

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας