Εμπορικοί Πελάτες

Μυρμήγκια

Μικρά Πλάσματα με Μεγάλες Ιδέες

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ζωντανά έντομα.
 • Σειρές μυρμηγκιών που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις σας. Μικροί σωροί από χώμα ή λάσπη που φανερώνουν την ύπαρξη φωλιάς.
 • Μικρά βουναλάκια χώμα αποτελούν ένδειξη ύπαρξης φωλιών.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Τα μυρμήγκια που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μπορούν να:

 • Προσβάλλουν και να επιμολύνουν τα τρόφιμα.
 • Επιμολύνουν τους στείρους χώρους.
 • Εισβάλλουν στο εσωτερικό των νοσοκομείων.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Απώλεια - τα επιμολυσμένα τρόφιμα και τ' άλλα προϊόντα θα πρέπει να πεταχτούν.
 • Φόβος - ασθενείς σε νοσοκομεία μπορεί να πανικοβληθούν με την εμφάνιση μυρμηγκιών.
 • Καλή Φήμη - ο συμβιβασμός σε θέματα υγείας και υγιεινής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εισοδήματος.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Ταυτοποίηση των ειδών - εδώ θα χρειαστείτε επαγγελματική βοήθεια.
 • Μονώστε τα σημεία πρόσβασης ενάντια στα Μυρμήγκια του Κήπου.
 • Προγραμματίστε τακτικές επισκέψεις για επιθεωρήσεις ελέγχου για μυρμήγκια από έμπειρους τεχνικούς.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας