Εμπορικοί Πελάτες

Παράσιτα που Καταστρέφουν Υφάσματα

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ζωντανά ή ψόφια έντομα, συχνά γύρω από παράθυρα.
 • Ζημιές σε ρούχα, χαλιά ή άλλα υφάσματα.
 • Πτηνά - πολλά παράσιτα υφασμάτων προέρχονται από φωλιές πτηνών και μπορεί να μεταφέρονται από πτηνά.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Προσβολές που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπορεί να προκαλέσουν:

 • Ζημιές σε ιστορικά καλλιτεχνήματα.
 • Ζημιές σε ρουχισμό, χαλιά και σε έπιπλα με ταπετσαρία.
 • Επιμόλυνση τροφίμων και εμπορευμάτων που έχουν σαν βάση το ύφασμα.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Απώλειες σε εμπορεύματα και τρόφιμα.
 • Ζημιά στην καλή φήμη και στ' όνομα, στην πελατεία και στο εισόδημα της επιχείρησης.
 • Ανεπανόρθωτη ζημιά σε ιστορικά και αναντικατάστατα τεχνουργήματα, χαλιά τοίχου κ.λπ.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Ταυτοποίηση των ειδών που προκάλεσαν το πρόβλημα - εδώ θα χρειαστείτε επαγγελματική βοήθεια.
 • Μονώστε τις εγκαταστάσεις σας έναντι των πτηνών.
 • Χρησιμοποιήστε Τεχνολογία Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας (C.A.T) για μουσεία και γκαλερί - δεν είναι τοξικό και δεν καταστρέφει ευαίσθητα αντικείμενα.
 • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εντομοκτόνα.
 • Κανονίστε τακτικές επισκέψεις από καταρτισμένους Τεχνικούς για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας