Εμπορικοί Πελάτες

Καταπολέμηση Σφηκών

Ενοχλητικό Βουητό;

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ζωντανά ή ψόφια έντομα.
 • Φωλιές - κάτω από τις μαρκίζες, σε σοφίτες, σε θάμνους ή δέντρα, κ.λπ.
 • Θόρυβος - συνεχές βουητό ή βόμβος.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Προσβολές που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπορεί να προκαλέσουν:

 • Επιμόλυνση τροφίμων.
 • Απειλή από τσιμπήματα - ορισμένα ιδιαίτερως ευπαθή άτομα μπορεί ακόμα και να πεθάνουν από τσιμπήματα σφηκών.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Κίνδυνος - οι πελάτες νιώθουν άβολα και φεύγουν από τους χώρους σας.
 • Οικονομικές - ζημιά στην καλή φήμη, στ' όνομα, στην πελατεία και στο εισόδημα της επιχείρησης.
 • Στο προσωπικό - ο φόβος μπορεί να οδηγήσει σε απουσίες του προσωπικού και να προκαλέσει δυσκολίες στις προσλήψεις.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Μονώστε τις εγκαταστάσεις σας με σίτες και πόρτες κατάλληλες για έντομα.
 • Εγκαταστείστε συσκευές Luminos.
 • Τοποθετείστε δοχεία Waspin.
 • Ακολουθείστε τις συστάσεις μας σχετικά με την καθαριότητα και ευταξία του χώρου.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Οι λύσεις μας για μέλισσες & σφήκες

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας