Εμπορικοί Πελάτες

Kαταπολέμηση Τερμιτών

Προβλήματα με τερμίτες;

Οι τερμίτες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταστροφικών παρασίτων του κόσμου.

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Ψάξτε για τις στοές που κτίζουν οι τερμίτες από λάσπη και ακαθαρσίες σε περιοχές κάτω από το πάτωμα, στα θεμέλια, στο σοβατεπί, στις κορνίζες, στα γείσα και στα ξύλα της οροφής.
 • Μαλακές σανίδες πατώματος, φούσκωμα, λέκιασμα ή ρυτίδωση βαμμένων ξύλων.
 • Κομματάκια ξεραμένης λάσπης πέφτουν από αρμούς των τοίχων μετά από ελαφρύ κτύπημα.
 • Κάποια είδη τερμιτών κάνουν ένα θόρυβο σαν "κλικ" που ακούγεται συνήθως την νύχτα.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

Προσβολές που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπορεί να προκαλέσουν:

 • Ζημιές στη ξυλεία με υψηλό κόστος επικευής.
 • Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα σπίτια δεν καλύπτουν ζημιές από τερμίτες (ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός και κοστίζει πολύ)
 • Οι τερμίτες μπορεί να είναι δύσκολα ανιχνεύσιμοι και δύνανται να εισέλθουν σε οικίες, κτήρια και κατασκευές, μέσω υπόγειων στοών προερχόμενων από τις φωλιές τους (οι οποίες μπορεί να βρίσκονται έως και 100m μακριά).

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Ζημιά - στη δομή του κτιρίου και τα έπιπλα
 • Κόστος - μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό. Το προσωρινό κλείσιμο της επιχείρησης μπορεί να καταστεί αναγκαίο.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

Η Rentokil προσφέρει μία ποικιλία λύσεων για τη διαχείριση των τερμιτών οι οποίες ταιριάζουν σε διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.

 • Πριν την κατασκευή,
 • Μετά την κατασκευή,
 • Για να σας βοηθήσει με την παρακολούθηση
 • Για να σας βοηθήσει με τον έλεγχο, και
 • Για να σας βοηθήσει στη διαχείριση του πολυτιμότερού σας περιουσιακού στοιχείου από τη ζημιά που προκαλούν οι τερμίτες.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Οι λύσεις μας για τα τους Τερμίτες

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας