Εμπορικοί Πελάτες

Καταπολέμηση Τρωκτικών

Προβλήματα με Τρωκτικά;

Ενδείξεις Κινδύνου

 • Περιττώματα.
 • Κατεστραμμένα υλικά και ζημιές στά κτίρια.
 • Υλικά για κτίσιμο φωλιάς - κομματιασμένα μονωτικά υλικά, χαρτόνια κλπ.

Πιθανές Επιβλαβείς Επιπτώσεις

 • Είναι γνωστό ότι τα τρωκτικά επιμολύνουν με μικρόβια, όπως η σαλμονέλα και μεταδίδουν ασθένειες, όπως η νόσος του Weil (ικτερική λεπτοσπείρωση).
 • Ζημιά σε αποθηκευμένα υλικά και κτίρια.
 • Επιμόλυνση τροφίμων και αγαθών.

Συνέπειες για την Επιχείρηση

 • Κίνδυνος - άμεση απώλεια της εμπιστοσύνης πελατών και εργαζομένων.
 • Ζημιά - σε αγαθά, τρόφιμα και στην καλή φήμη της επιχείρησης σε θέματα υγείας και υγιεινής.
 • Κόστος - μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό. Ενδεχομένως να κριθεί απαραίτητο το προσωρινό κλείσιμο της επιχείρησής σας.
 • Νομικό - μη συμμόρφωση με την νομοθεσία.

Προτεινόμενη Λήψη Μέτρων

 • Κανονίστε άμεση καταπολέμηση με χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων από έμπειρους τεχνικούς.
 • Ζητήστε συμβουλές για το σχεδιασμό και μόνωση του χώρου από τα τρωκτικά.
 • Προγραμματίστε τακτικές επισκέψεις για τον έλεγχο των τρωκτικών προς αποφυγή περαιτέρω προσβολών.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οδηγοί Παράσιτων

Λύσεις για Εσάς

Η κάλυψη των Αναγκών Σας

Κάλυψη των Αναγκών σας