Οδηγοί Παρασίτων

Τσιμπούρι του σκύλου

Rhipicephalus sanguineus

Εμφάνιση

Τσιμπούρι Σκύλου
  • Κόκκινο-καφέ χρώμα
  • Σχήμα σώματος επιμηκυμένο.

Κύκλος ζωής

  • Το τσιμπούρι του σκύλου είναι τσιμπούρι που χρειάζεται 3 ξενιστές για τα 3 στάδια της ανάπτυξης (προνύμφη, νύμφη και ενήλικο).
  • Τους χρειάζονται μόνο τρία γεύματα από αίμα για να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη, μία φορά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.

Συνήθειες

  • Απαντάται σε σκυλιά, σε κυνοκομεία και σπίτια και περιστασιακά σε άγρια ζώα, αλλά σπάνια σε ανθρώπους.
  • Σε ζεστές περιοχές μπορεί να υπάρξουν αρκετές γενιές τσιμπουριών τον χρόνο.
  • Τα πιο συνηθισμένα σημεία όπου αγκιστρώνονται σε σκυλιά, είναι τα σημεία που το ζώο δεν μπορεί να περιποιηθεί εύκολα.