Οδηγοί Παρασίτων

Ψύλλος Γάτας

Ctenocephalides felis

Εμφάνιση

Ψύλλοι της Γάτας
  • Άπτερα τσιμπούρια με μήκος 2-3mm.
  • Πλακουτσωτά από πλευρά σε πλευρά.
  • Έχουν μακριά πόδια που τους επιτρέπουν να πηδούν.
  • Έχουν και παρειακά και στο προνώτο κτενίδια, που τους κάνουν να διαφέρουν από τους περισσότερους άλλους ψύλλους των κατοικίδιων.

Κύκλος ζωής

  • Οι ψύλλοι περνούν από τέσσερα στάδια: αυγά, προνύμφες, χρυσαλίδες, ενήλικοι. Τα αυγά είναι μικρά και λευκά.
  • Όλα μαζί αυτά τα στάδια κυμαίνονται από δύο εβδομάδες ως έξη μήνες.
  • Ο ενήλικος ψύλλος αφυπνίζεται όταν εντοπίσει κραδασμούς από κίνηση, πίεση, θερμότητα, θόρυβο ή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από άνθρωπο ή κατοικίδιο, για πιθανότητα γεύματος από αίμα.
  • Ο ψύλλος της γάτας δεν μπορεί να ολοκληρώσει την διατροφή του κύκλου ζωής του τρεφόμενος μόνο με το αίμα του ανθρώπου.

Συνήθειες

  • Αυτοί οι ψύλλοι συχνά δεν μπορούν να προσδιορίσουν αν ένας ξενιστής είναι κατάλληλος μέχρι να τον τσιμπήσουν. Αν δεν είναι κατάλληλος, ο ψύλλος πέφτει.
  • Αυτοί οι ψύλλοι φωλιάζουν εκεί που ο ξενιστής έχει το μέρος όπου συνήθως αναπαύεται, για παράδειγμα το καλάθι της γάτας. Εκεί πέφτουν τα μικρά για να ωριμάσουν.