Οδηγοί Παρασίτων

Αμερικανική Κατσαρίδα

Periplaneta americana

Εμφάνιση

Αμερικάνικη Κατσαρίδα
  • 28 - 44 mm. μήκος.
  • Γυαλιστερό κόκκινο-καφέ χρώμα.
  • Τα φτερά είναι πιο μακριά από το σώμα στο αρσενικό και μόλις επικαλύπτουν την κοιλιά στο θηλυκό.
  • Τρέχει (μπορεί να πετάξει σε υψηλές θερμοκρασίες).

Κύκλος ζωής

  • Η ωοθήκη, που περιέχει 6 - 28 αυγά, φέρεται από το θηλυκό για αρκετές ημέρες πριν εναποτεθεί. Μερικές φορές κολλιούνται, συνήθως σε ομάδες.
  • Εκκολάπτονται σε 1 - 2 μήνες.
  • Οι νύμφες συνήθως αναπτύσσονται σε 5 μήνες, αλλά αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 15 μήνες.

Συνήθειες

  • Κυρίως στο εσωτερικό κτιρίων, αποχετεύσεις, υπόγεια, οριζόντιους και κάθετους αγωγούς.
  • Νυκτόβια.
  • Παμφάγα.