Οδηγοί Παρασίτων

Γερμανική Κατσαρίδα

Blatella germanica

Εμφάνιση

Γερμανική Κατσαρίδα
 • 12 - 15mm. μήκος.
 • Καφέ, με 2 σκούρες ρίγες στον θώρακα.
 • Τα φτερά έχουν το μήκος του σώματος ή αλληλεπικαλύπτονται λίγο και στα δύο γένη.
 • Τρέχει και σκαρφαλώνει (πέλματα στα πόδια που κολλούν).

Κύκλος ζωής

 • 12 - 15 mm.
 • Καφέ, με 2 σκούρες ρίγες στον θώρακα.
 • Τα φτερά έχουν το μήκος του σώματος ή αλληλεπικαλύπτονται λίγο και στα δύο γένη.
 • Τρέχει και σκαρφαλώνει (πέλματα στα πόδια που κολλούν).

Συνήθειες

 • Θερμαινόμενα κτίρια, συχνά κουζίνες και πλοία. Προτιμά υψηλές θερμοκρασίες και υγρασίες.
 • Νυκτόβια.
 • Παμφάγα.