Οδηγοί Παρασίτων

Ανατολίτικη Κατσαρίδα

Blatta orientalis

Εμφάνιση

Ανατολίτικη Κατσαρίδα
  • 25 - 30 mm. μήκος.
  • Έχει καφέ προς μαύρο χρώμα.
  • Τα φτερά δεν είναι ανεπτυγμένα στις θηλυκές και στις αρσενικές καλύπτουν τα ¾ της κοιλιακής χώρας.
  • Τρέχει αντί να πετά.

Κύκλος ζωής

  • Τα θηλυκά αποθέτουν 16 αυγά μέσα σε ωοθήκη.
  • Εκκολάπτονται σε 2 μήνες.
  • Οι νύμφες χρειάζονται 5 - 9 μήνες για αναπτυχθούν σε ενήλικες.

Συνήθειες

  • Κτίρια. Ανέχεται χαμηλότερες θερμοκρασίες από άλλες κατσαρίδες και έτσι απαντάται και στο ύπαιθρο, σε σκουπίδια. κλπ.
  • Νυκτόβια.
  • Παμφάγα.