Οδηγοί Παρασίτων

Χιλιόποδο

Order — DIPOLOPODA

Εμφάνιση

Χιλιόποδα
  • Πολλά διαφορετικά είδη. 7-50mm. Μήκος.
  • Λεπτό και κυλινδρικό με πολλά μεταμερίδια στο σώμα.
  • Κάθε μεταμερίδιο έχει δύο ζεύγη πόδια, 17-100 ζεύγη πόδια.

Κύκλος ζωής

  • Τα αυγά εναποτίθενται σε ομάδες στο έδαφος και τα πρώτα στάδια περνούν από αρκετές αλλαγές δέρματοςστη διάρκεια 2 ετών.

Συνήθειες

  • Τα χιλιόποδα τρέφονται με φυτά και υγρά φυτικά υλικά σε κατάσταση σήψης. Αν ενοχληθούν τυλίγονται σε σχήμα σπιράλ.
  • Συνήθως απαντώνται στο ύπαιθρο.