Οδηγοί Παρασίτων

Κρεατόμυγα Calliphora Species

Calliphora vomitoria

Εμφάνιση

Κρεατόμυγα Calliphora Species
  • Ενήλικη - 6-12mm μήκος, με χρώμα μπλε μεταλλικό.
  • Προνύμφες - Μοιάζει με την προνύμφη της μύγας του σπιτιού σε όλα εκτός από το μέγεθος. 18 mm σε πλήρη ωριμότητα.

Κύκλος ζωής

  • Τα αυγά εκκολάπτονται σε 0 - 18 ώρες (μερική ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μέσα στο θηλυκό).
  • Οι προνύμφες ωριμάζουν σε 7 - 12 μέρες.

Συνήθειες

  • Αναπαράγεται κυρίως σε ουσίες που προέρχονται από το κρέας, καμιά φορά τυρί.
  • Συνηθισμένο παράσιτο νεκρών τρωκτικών/πτηνών κ.λπ.