Οδηγοί Παρασίτων

Pollenia rudis

Pollenia rudis

Εμφάνιση

Pollenia Rudis
  • 6-10mm. Μήκος.
  • Σκούρος γκρίζος θώρακας με κατσαρές τρίχες σε χρώμα χρυσοκάστανο.
  • Τα φτερά αλληλεπικαλύπτονται όταν βρίσκονται σε ανάπαυση. Αργοκίνητα κατά την πτήση.

Κύκλος ζωής

  • Τα αυγά γεννιούνται μέσα στο έδαφος.
  • Οι προνύμφες αναπτύσσονται σε γαιοσκώληκες.

Συνήθειες

  • Συνήθως απαντάται σε μεγάλους αριθμούς σε κενά οροφών το Φθινόπωρο, όπου περνούν τον χειμώνα.