Οδηγοί Παρασίτων

Κοινή Μύγα

Musca domestica

Εμφάνιση

Κοινή Μύγα
  • Ενήλικο - 5-8mm. μήκος, γκρι θώρακας με 4 λεπτές ρίγες, κοιλιά ωχροκίτρινο ή κίτρινο. Τέταρτο νεύρο φτερού λυγισμένο και άκρες φτερών ελαφρά μυτερές.
  • Προνύμφη - Λευκή και καταλήγει σε μύτη από την πλευρά της κεφαλής. 2 "σημεία" φυσητήρες στο οπίσθιο μέρος. Χωρίς πόδια. 12 mm. μήκος όταν ωριμάσουν.

Κύκλος ζωής

  • Τα αυγά γεννιούνται ανά 120 ως 150 κάθε φορά και εκκολάπτονται σε διαστήματα από 8 ώρες ως 3 ημέρες.
  • Οι προνύμφες ωριμάζουν σε διάστημα από 3 ως 60 ημέρες, οι χρυσαλίδες 3 ως 28.

Συνήθειες

  • Απαντώνται σε σχεδόν όλους τους τύπους ακινήτων.
  • Αναπαράγονται σε υγρά φυτικά υλικά σε αποσύνθεση.