Οδηγοί Παρασίτων

Έντομο αυστραλιανής αράχνης Ptinus tectus

Ptinus tectus

Εμφάνιση

Έντομο Αυστραλιάνης Αράχνης Ptinus tectus
  • Ενήλικη - 2,5-4mm. Μήκος. Το σώμα της καλύπτεται από καφέ και χρυσές τρίχες. Όψη αράχνης όταν την κοιτάμε από επάνω.
  • Προνύμφες - συχνά τις βρίσκουμε να τρέφονται με διάφορα υπολείμματα. Ανοίγουν τρύπες σε διάφορα μη βρώσιμα υλικά πριν το στάδιο της νύμφης.

Κύκλος ζωής

  • 3 - 4 μήνες στους 20- 25°C.

Συνήθειες

  • Προσποιείται τον νεκρό αν ενοχληθεί. Δρα σε σκοτεινούς, υγρούς χώρους. Συχνά συνδέεται με φωλιές πτηνών.