Οδηγοί Παρασίτων

Ψείρα των χαρτικών

Various species — Liposcelis bostrychophila, Lepinotus patruelis

Εμφάνιση

Ψείρα των Χαρτικών
  • Ενήλικη - Το μέγεθος ποικίλει ανάλογα με το είδος. 1-2 mm. μήκος. Ανοιχτό κίτρινο-καφέ προς σκούρο καφέ χρώμα.
  • Νύμφες - πολύ μικρές, συχνά φαίνονται διαφανείς. Δεν υπάρχουν στάδια προνύμφης.

Κύκλος ζωής

  • Liposcelis bostrychophila - προτιμά υψηλές θερμοκρασίες 25-30°C.
  • Lepinotus patruelis - αναπαράγεται στους 5-15°C.

Συνήθειες

  • Liposcelis bostrychophila - Απαντάται συνήθως στα σπίτια
  • Lepinotus patruelis - Απαντάται συνήθως σε εργοστάσια και σε παλέτες.