Οδηγοί Παρασίτων

Έντομα φιλικά σε μύκητες

Family — Cryptophagidae

Εμφάνιση

'Εντομα Φιλικά σε Μύκητες
  • Περίπου 1,5mm. (Έντομα Cryptophagus) και 3,5mm. (Έντομα φιλικά σε μύκητες)

 

Κύκλος ζωής

  • Ο κύκλος ζωής συνήθως συμπληρώνεται στις 54 ημέρες αλλά μπορεί να ζήσει έως 5 μήνες σε ζεστές θερμοκρασίες.

Συνήθειες

  • Σε αποθήκες με υγρασία τα Έντομα φιλικά σε μύκητες μπορεί να μεταφέρουν μούχλα από ένα αγαθό στο άλλο.
  • Μπορεί να μολύνουν τα τρόφιμα.
  • Έλασσον παράσιτο σε υγρό σοβά, ιδιαίτερα σε νεόκτιστα σπίτια. Επίσης σε μύλους και αποθήκες, όπου μπορεί να μολύνουν υγρά τρόφιμα.