Οδηγοί Παρασίτων

Έντομα Cryptophagus

Family — Lathridiidae

Εμφάνιση

Έντομο Cryptophagus
  • Περίπου 1,5mm. .

Κύκλος ζωής

  • Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, ο κύκλος ζωής από το αυγό ως το ενήλικο μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα με τρεις μήνες αλλά στο εσωτερικό μπορεί να πάρει περισσότερο.

Συνήθειες

  • Τα Έντομα Cryptophagus δεν καταστρέφουν την ιδιοκτησία σας, αφού τρέφονται αποκλειστικά με διάφορα είδη μούχλας και υπάρχουν μόνο κάτω από συνθήκες υγρασίας, που οδηγούν σε ανάπτυξη μούχλας.
  • Μπορεί να μολύνουν τα τρόφιμα.
  • Έλασσον παράσιτο σε υγρό σοβά, ιδιαίτερα σε νεόκτιστα σπίτια. Επίσης σε μύλους και αποθήκες, όπου μπορεί να μολύνουν υγρά τρόφιμα.