Οδηγοί Παρασίτων

Ανωφελές Κουνούπι

Anopheles spp.

Εμφάνιση

Κουνούπι Ανωφελές
  • Ενήλικο - ανοικτά και σκούρα σημάδια στα φτερά του και σε γωνία 45 μοιρών προς την επιφάνεια.
  • Των προνυμφών παράλληλα προς την επιφάνεια του νερού.
  • Αυγά περίπου 1mm μήκος και έχει πλωτήρες στις πλευρές του.

Κύκλος ζωής

  • Από το αυγό στο στάδιο του ενηλίκου παίρνει 6 - 10 ημέρες
  • Πλήρης μεταμόρφωση - αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικο.

Συνήθειες

  • Βιότοπος - προτιμά καθαρό μη μολυσμένο νερό.
  • Ρυθμός δηγμάτων - τσιμπά την νύχτα και αναπαύεται στο εσωτερικό και το ύπαιθρο ο(ανάλογα με το είδος)
  • Προτιμούν τα σκούρα χρώματα.
  • Το θηλυκό μπορεί να κάνει 50 - 150 με ένα γεύμα από αίμα.
  • Είναι ο κύριος φορέας της Ελονοσίας.