Οδηγοί Παρασίτων

Hofmannophila pseudospretella

Hofmannophila pseudospretella

Εμφάνιση

Ο Σκώρος Hofmannophila pseudospretella
  • Ενήλικο - 8-14 mm. Εμπρόσθια φτερά σε χρώμα σκούρο καφέ με τρία ή τέσσερα μαύρα στίγματα.
  • Προνύμφη μήκος - έως 20 mm. Χρώμα υπόλευκο με καφέ κεφάλι. 1ο θωρακικό μεταμερίδιο σε χρώμα καστανό.
  • Νύμφη - μήκους 15 έως 20 mm σε μεταξωτό κουκούλι.

Κύκλος ζωής

  • Υπό κανονικές συνθήκες, μια γενιά κάθε χρόνο.

Συνήθειες

  • Η προνύμφη μπορεί να καλύψει αρκετό έδαφος πριν μεταμορφωθεί σε νύμφη. Γενικά θεωρείται καταστροφέας.