Οδηγοί Παρασίτων

Έντομο Psychoda alternata

Psychoda spp

Εμφάνιση

Έντομο Psychoda Αlternata
  • Ενήλικες - 5mm. Γκρίζο έντομο με μαλλιαρά φτερά - που το κάνουν να μοιάζει με σκώρο.

Κύκλος ζωής

  • Τα Έντομα Psychoda alternata γεννούν αυγά σε μια μάζα από 30 έως 100, που εκκολάπτονται σε λιγότερο από 48 ώρες.
  • Το στάδιο της προνύμφης διαρκεί από 9 έως 15 ημέρες και αυτή της νύμφης από 20 έως 40 ώρες.
  • Τα ενήλικά έντομα μπορεί να ζήσουν μέχρι 3 εβδομάδες.

Συνήθειες

  • Στο εσωτερικό του σπιτιού, το έντομο psychoda alternata συνήθως απαντάται στον νεροχύτη, τη μπανιέρα, το ντους ή το καπάκι του αποχετευτικού αγωγού, ειδικά σε αγωγούς που χρησιμοποιούνται σπάνια ή το νερό κινείται μέσα τους αργά. Οι προνύμφες τρέφονται με ίζημα, βλάστηση που σήπεται και μικροσκοπικά φυτά και ζώα.