Οδηγοί Παρασίτων

Τερμίτες

Οι τερμίτες θεωρούνται ως τα πιο καταστροφικά παράσιτα έντομα στον κόσμο. Πολλά κτίρια και κατασκευές καταστρέφονται από αυτά τα παράσιτα κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα, πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Διαβάστε περισσότερα για τους κύκλους ζωής και τις συνήθειες αυτών των παρασίτων.