Οδηγοί Παρασίτων

Σφήκες και Μέλισσες

Οι μέλισσες κάνουν μέλι, αλλά οι σφήκες τι άλλο προσφέρουν εκτός από ένα οδυνηρό κέντρισμα από την ουρά τους; Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να ανακαλύψετε την φυσική ιστορία των μελισσών και σφηκών.