Οδηγοί Παρασίτων

Μοναχική Μέλισσα

Apis mellifera

Εμφάνιση

Μοναχική Μέλισσα
  • Συχνά παρόμοια με την μελιφόρο.

Κύκλος ζωής

  • Μέγεθος αποικίας - μικρές φωλιές που φροντίζονται ατομικά από μια θηλυκή.
  • Προτιμώμενη τοποθεσία φωλιών - συχνά σε έδαφος, μερικές φορές σε σαθρό κονίαμα μεταξύ τούβλων.
  • Κατασκευή φωλιών - διάφορα υλικά. Συνήθως νέα φωλιά κάθε χρόνο.

Συνήθειες

  • Πολλαπλασιασμός σμήνους - δεν δημιουργεί σμήνος.
  • Χειμώνας - συνήθως στο στάδιο της νύμφης μέσα στη φωλιά.
  • Προτιμήσεις τροφής - μέλι και γύρη.
  • Κεντρίζει σπάνια.