Οδηγοί Παρασίτων

Κοινό σαράκι των επίπλων

Xestobium rufovillosum

Εμφάνιση

Κοινό Σαράκι Επίπλων
  • Ενήλικο 3-4mm μήκος.Ενήλικο 3-4mm μήκος. Ο σημαντικά κυφός θώρακας καλύπτει το κεφάλι.
  • Προνύμφη - συνήθως κρυμμένη στο ξύλο.

Κύκλος ζωής

  • Βέλτιστες συνθήκες για ανάπτυξη είναι 22-23°C.

Συνήθειες

  • Δεν θεωρείται παράσιτο αποθηκευμένων προϊόντων, αλλά σχετίζεται με την ξυλεία.