Οδηγοί Παρασίτων

Σαράκια

Lyctus brunneus

Εμφάνιση

Ξυλοφάγο Έντομο Lyctus brunneus
  • Ενήλικα - μήκος 5mm.
  • Έχουν χρώμα κόκκινο καφέ, είναι λεπτά και κάπως πεπλατυσμένα.
  • Οι προνύμφες έχουν χρώμα κρεμ και το μέγεθός τους σε πλήρη ανάπτυξη είναι 6mm.

Κύκλος ζωής

  • Λευκά, μακριά και κυλινδρικά αυγά γεννιούνται από το θηλυκό σε πλατείς πόρους σκληρών ξύλων. Γεννά μεταξύ 30 και 50 αυγά, που εκκολάπτονται σε μία με δύο εβδομάδες. Γεννιούνται μόνο αν η περιεκτικότητα αμύλων του ξύλου είναι αρκετά υψηλή για τις προνύμφες.
  • Οι προνύμφες περνούν στο στάδιο της νύμφης που διαρκεί από δύο έως τέσσερεις εβδομάδες, κοντά στην επιφάνεια του ξύλου. Το ενήλικο ανοίγει μασώντας δρόμο για να βγει, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.
  • Ο συνολικός κύκλος ζωής μπορεί να πάρει από τέσσερα έως δέκα χρόνια.

Συνήθειες

  • Από τα τέσσερα ξεκάθαρα στάδια της ζωής τους, τη μεγαλύτερη ζημιά στο ξύλο την προκαλούν οι προνύμφες. Ανοίγουν σήραγγες στο ξύλο για ένα με δύο χρόνια.
  • Είναι κυρίως παράσιτα αποθηκών ξυλείας, αλλά προκαλούν και ζημιές σε έπιπλα, αθλητικό εξοπλισμό, ξύλινα πατώματα και κουφώματα.