Οικιακοί Πελάτες

Ιπτάμενα έντομα

Η προσβολή από ιπτάμενα έντομα στην οικία σας όχι μονο είναι δυνατόν να προκαλέσει μόλυνση των τροφίμων και καταστροφή των υφασμάτων, αλλά τα ιπτάμενα έντομα είναι και γνωστοί φορείς αρκετών ασθενειών και λοιμώξεων.