Οικιακοί Πελάτες

Ξυλοφάγα Έντομα

Σοβαρές ζημίες είναι δυνατό να υποστούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις της οικίας σας, εξαιτίας μίας προσβολής από μύκητες σήψης του ξύλου ή από κάποιο είδος εντόμων που χρησιμοποιούν το ξύλο για την διατροφή ή την διαμονή τους. Επιλέξτε ένα από τους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε για τους τρόπους που η Rentokil μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με προσβολές σαν και τις προαναφερόμενες.