Οικιακοί Πελάτες

Rentokil - Προστασία της Οικίας σας από Προσβολές Τερμιτών

Rentokil - Προστατέψτε την Οικίας σας από τους Τερμίτες

Οι τερμίτες είναι ένα είδος εντόμων όπου καταναλώνουν ξύλο και διαφορά άλλα υλικά που περιέχουν κυτταρίνη. Αν και κάποιες κτηριακές κατασκευές είναι περισσότερο ευπρόσβλητες σε επιθέσεις τερμιτών, κάθε οικία είναι ευάλωτη σε πιθανή εισβολή τερμιτών. Αρκετοί ιδιοκτήτες οικιών ανησυχούν για ενδεχόμενη πυρκαγιά ή πλημμύρα, όμως στην πραγματικότητα, οι ζημιές από τους τερμίτες είναι περισσότερο συνηθισμένες.

Ακόμα και αν η οικία σας είναι κατασκευασμένη από υλικά όπως τούβλα ή πέτρες, είναι δυνατό να υπάρξει προσβολή από τερμίτες καθώς μερικά βοηθητικά δομικά υλικά ή άλλα κατασκευαστικά υλικά αποτελούνται από ξύλο ή περιέχουν σαν συστατικό τους κυτταρίνη.

Με την πάροδο του χρόνου, οι ζημιές από τους τερμίτες μπορεί να εξελιχθούν σε σημαντικές καταστροφές. Οι ζημιές από τους τερμίτες όπου στην ουσία αποδυναμώνουν το ξύλο, ίσως να επιφέρουν πολυέξοδες επισκευές ή ακόμα και δομικές καταστροφές των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Στις Μέσο - Ατλαντικές Πολιτείες, συνήθως βρίσκουμε τους Υπόγειους Τερμίτες.

Τι είναι οι τερμίτες;

Οι τερμίτες είναι κοινωνικά έντομα, τα οποία ζούν σε αποικίες. Προέρχονται από το έδαφος και εισέρχονται κυρίως σε κτηριακές εγκαταστάσεις χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ορύσσουν κρυφά περάσματα που ανακαλύπτουν σε ρωγμές ή κοιλότητες σε τοίχους και δάπεδα. Ζούν κυρίως κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Οι τερμίτες αν και αποτελούν απειλή, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμοι για το περιβάλλον, επειδή αποσυνθέτουν την οργανική ύλη των νεκρών φυτών και την αποδίδουν ως θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος (χούμο). Οπώς και κάθε άλλο παράσιτο έτσι και οι τερμίτες γίνονται πρόβλημα όταν εισβάλουν στο χώρο που ζείτε.

Πως Θα Γνωρίζετε Ότι Έχετε Τερμίτες;

Τα περισσότερο συνηθησμένα ευρήματα δραστηριότητας τερμιτών είναι:

  • Αποκίες - Γενικά προς το τέλος του χειμώνα / αρχές της άνοιξης δραστηριοποιούνται οι φτερωτοί αναπαραγωγικοί τερμίτες και κάνουν μικρές πτήσεις προς περιοχές με ζωηρό φώς. Αυτά τα σημεία με τον έντονο φωτισμό ίσως είναι τα παράθυρα της οικίας. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία αποβάλλουν τις πτέρυγες τους αποκόπτοντάς τες, αφήνοντας έτσι ορατές ενδείξεις της παρουσίας των τερμιτών.
  • Στοές Καταφύγια - Οι τερμίτες κατασκευάζουν στοές από λάσπη για να προστατευθούν από τον ξηρό αέρα και τον ήλιο, καθώς προχωρούν από την υπόγεια αποικία τους προς την οικία σας.
  • Ζημία - Οι εργάτες τερμίτες καθώς καταναλώνουν το ξύλο, κατασκευάζουν κυψελοειδή σαν κερύθρες γαλαρίες που είναι παράλληλες με τις αυλακώσεις του ξύλου. Συχνά η ζημία είναι μεγαλύτερη από ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως, εξαιτίας του κρυφού τρόπου ζωής των τερμιτών και της κατανάλωσης του ξύλου από το εσωτερικό του ξύλου προς τον εξωτερικό φλοιό, (όπου φαίνεται ανέπαφο από προσβολή).

Ο κόσμος συχνά συγχέει τους τερμίτες με τα φτερωτά μυρμήγκια, ιδιαίτερα όταν δημιουργούν αποικίες. Οι σημαντικότερες διαφορές τους είναι :  

  • Τα σώματα των μυρμηγκιών έχουν μία στένωση μεταξύ της κοιλιάς και του θώρακα, ενώ οι τερμίτες δεν έχουν στένωση μεταξύ κοιλίας και θώρακα.
  • Οι τερμίτες έχουν πτέρυγες ίσου μήκους, ενώ τα μυρμήγκια έχουν ένα μακρύ και ένα κοντό ζεύγος πτερύγων.
  • Οι κεραίες όλων των μυρμηγκιών σχηματίζουν γωνία (γονατοειδείς) ενώ των τερμιτών είναι ευθύγραμμες (κομβολογοειδείς).

Καταπολέμηση των Τερμιτών

Είναι κατανοητό, ότι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι όταν ανακαλύψουν ότι έχουν προσβολή από τερμίτες. Ευτυχώς, η τεχνολογία της αντιμετώπισης των τερμιτών έχει κάνει αλματώδη βήματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Καλώντας την Rentokil, έχετε την διαβεβαίωση ότι στην οικία σας θα προσφερθούν υπηρεσίες με την χρήση των πλέον σύγχρονων διαθέσιμων υλικών και αποτελεσματική αντιμετώπιση από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνίτη εξυπηρέτησης.

Οι τερμίτες είναι ιδιαίτερα επίμονα παράσιτα και προκαλεί πάντα ενδιαφέρον η καταπολέμηση τους. Οι ιδιοκτήτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να επιλύσουν προσβολές από τερμίτες μόνοι τους.

Για την Rentokil η πρωταρχική ενέργεια που θα κάνει, για την καταπολέμηση των τερμιτών, είναι μία λεπτομερής επιθεώρηση του χώρου. Οι τρόποι καταπολέμησης των τερμιτών προσαρμόζονται για την οικίας σας, τις ανάγκες σας και τις προτιμήσεις σας, με επιλογή ενός από τους τρόπους παροχής υπηρεσίων που αναφέρονται παρακάτω:

Τυπική Καταπολέμηση

Για τα προηγούμενα 65 χρόνια, η μέθοδος της τυπικής καταπολέμησης των τερμιτών γινόταν με χρήση διαφόρων υλικών καταπολέμησης τερμιτών στις επικίνδυνες περιοχές και σημεία, περιμετρικά και στο εσωτερικό των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπου η πείρα έχει δείξει ότι είναι σημεία επιρρεπής για εισχώρηση τερμιτών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται "ζώνες καταπολέμησης" που έχουν αρνητική επίδραση στους τερμίτες οι οποίοι περνούν, και μεταφέρουν με το σώμα τους εντομοκτόνα από τις προαναφερόμενες ζώνες, οδεύοντας στους συγκάτοικούς τους στις αποικίες τερμιτών.

Γιατί να επιλέξετε την Rentokil;

Η οικία σας είναι η σημαντικότερη επένδυση σας και οι ιδιοκτήτες οικιών εμπιστεύονται την Rentokil εδώ και αρκετές δεκαετίες με την πεποίθηση να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τους τερμίτες.

Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που διατρέχετε να ξεγελαστείτε από ιδιαίτερα οικονομικές προσφορές καταπολέμησης τερμιτών και αν αυτό σας φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, έχετε δίκιο. Πρέπει να είστε ένας καλά πληροφορημένος καταναλωτής.

Ενώ η Rentokil δεν παρέχει την οικονομικότερη επαγγελματική καταπολέμηση των τερμιτών, ωστόσο έχετε την εξασφάλιση ότι συνεργάζεσται με μία ειλικρινή εταιρία ή οποία συνέχεια προσπαθεί να σας ικανοποιήσει και να υποστηρίξει την εργασία της.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τους λόγους που οι ιδιοκτήτες επιλέγουν την Rentokil για να προστατεύσουν τις οικίες τους από τις επιθέσεις των τερμιτών.