Οικιακοί Πελάτες

Τρωκτικά και Άλλη Πανίδα

Τα Τρωκτικά ή υπόλοιπη πανίδα, στην οικία ή στο κήπο σας δεν εγκυμονούν μόνο σοβαρούς κινδύνους για την υγεία σας αλλά επίσης είναι δυνατόν να καταστρέψουν υφάσματα και να υποστούν μερική ή ολική καταστροφή ακόμα και κτίρια, επίσης καταστρέφουν καλλιέργιες, λουλούδια κλπ.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να πληροφορηθείτε τις πιθανές ασθένειες που ίσως μεταφέρουν μερικά από τα συγκεκριμένα ζωικά παράσιτα και την απόκτηση γνώσεων για τους τρόπους αποκλεισμού τους, καθώς και το όφελος από την παροχή των Επαγγελματικών υπηρεσιών μας για τη Καταπολέμηση Παρασίτων.